مرا به خاطر بسپارفراموشی کلمه عبور

... نسخه نهایی پورتال به زودی با سرور اختصاصی ....

فروشگاه نیازمندی ها شبکه اجتماعی

گروه ها :: خياطي و بافتني
فروش آنلاینفروشگاه آرتاکاوا


لباس بافتنی مردانه :: بافت پليور مردانه

بافت پلیور مردانه
سایز -S-M-L-XL-XXL-XXXL-13/14 سال
مواد لازم:نخ كاموای سفید:600-700-750-800-900-1000-1100 گرم
میل گرد ومعمولی سایز 4 برای مقیاس 28*21 با بافت ساده
میل معمولی وگرد سایز 5/3 برای بافت كشباف ركن

نكته:این مدل بافت بدون درز و گردبافی است كه من با احتساب یه درز در پهلو و از ابتدا با دونه سر انداختن برای جلو و پشت همزمان بافت رو پیش می برم.
مدل:به نقشه های M1-M5 مراجعه كنین.
نكته كم كردن:برای كم كردن دونه اول نقشه رو ببافین،دوتادونه یكی كنین،دونه دوتایكی شده رو روی دونه اول بافته شده بندازین.(دوتا دونه در مجموع كم میشه)
بروش زیر در نقشه های مختلف دونه كم كنین:
نقشه M1 (تعداد دونه های نقشه 44-44-52-52-52-52-52 تا  است) : 10-10-12-12-12-12-12دانه
نقشه M3(تعداد دونه های نقشه 8 تاست): 2دانه
نقشه M4(تعداد دونه های نقشه 10 تاست): 3دانه
نقشه M5(تعداد دونه های نقشه 16 تاست): 6 دانه

بافت بدنه
تعداد 208-230-250-270-290-310-330 تا دونه با میل گرد 5/3 سربندازین.4 رج ركن ببافین.وسپس با كشباف یكی زیر یكی رو ادامه بدین.وقتی بافتتون 5 سانت شد 2 رج ركن ببافین همزمان در طول رج 20-10-6-6-22-18-18 تا دونه اضافه كنین.(تعداد دونه ها228-240-256-276-312-328-348 تا دونه میشه).یه علامت بعد از دونه 114-120-128-138-156-164-174 بزارین میل رو با سایز 4 میل گرد عوض كنین وبافت رو به این ترتیب دنبال كنین:
سایز13/14 سال-L: برای 9-12-12-17دونه اول نقشه M2 رو ببافین.،M3،M4،M3،M1 روی 44-44-52-52 تا دونه بعدی،M3،M4،M3،M2 روی 18-24-24-34 تا دونه بعدی،M3،M4،M3،M1 روی 44-44-52-52 تا دونه بعدی، M3،M4،M3،M2 روی  9-12-12-17تا دونه أخری.

سایز XL,XXL,XXXL:M2 روی 8-12-17 تا دونه اول ، M3،M4،M3 ،M4،M3،M1 روی 52-52-52 تا دونه بعدی، M3،M4،M3 ،M4،M3،M2 روی 16-24-34 تا دونه بعدی، M3،M4،M3 ،M4،M3،M1 روی 52-52-52 تا دونه بعدی، M3،M4،M3 ،M4،M3،M2 روی 8-12-17 تا دونه آخر.
به بافت مشابه قبل ادامه بدین همزمان وقتی بافتتون 9 سانت شدیه دونه در ابتداو انتهای رج ویه دونه هر دو طرف علامت گذاشته شده مشابه آنچه كه در نكات بالا برای اضافه كردن گفته شد به نقشه M2 اضافه كنین.اضافه كردن دونه ها را هر6-8-8-9-9-9-10 سانت تكرار كنین بطوریكه در مجموع 5 بار بشه.(تعداد دونه ها 248-260-276-296-332-348-368 تا)
وقتی بافت 38-47-48-49-50-51-52 سانت شد برای حلقه آستین 6 تا دونه كور كنین(3 تا دونه هر طرف علامت و3 تا دونه در ابتدا وانتهای رج)و و هر بخش رو جداگنه تكمیل كنین.مطمئن بشین كه رج پیچ هنگام تقسیم كردن دو بخش در روی كار است نه در پشت كار.

بافت پشت
118-124-132-142-160-168-178 تا دونه برای بافت پشت دارین.به بافت با میل معمولی ادامه بدین.برای شكل دهی حلقه آستین هر طرف از ابتدای هر رج 2 تا دونه 2-2-2-2-2-3-4 بار دونه كور كنین و1 دونه برای 1-1-2-3-4-4-5 بار(تعداد دونه ها 108-114-120-128-144-148-152 تا)
به بافت مشابه نقشه ادامه بدین.وقتی بافت 49-59-61-63-65-67-69 سانت شد (تنظیم كنین كه رج بعد با رج هفتم نقشه M1,M3وM4  یكی بشه)دونه كور كنین همزمان 24-24-26-26-36-36-36 تا دونه در نقشه روی رج كور كردن دونه كم كنین(با توجه به نكته گفته شده در بالا برای كم كردن)

بافت جلو
118-124-132-142-160-168-178 تا دونه برای بافت جلودارین.همانطور كه برای كم كردن حلقه آستین در پشت عمل كردین برای جلو نیز در نظر بگیرین.وقتی بافتتون 46-56-58-60-62-64-66 سانت شد(تنظیم كنین كه با رج بعد با اولین یا پنجمین رج نقشه M1 باشد)40-40-48-48-48-48-48 تا دونه وسط رو برای یقه گور كنین همزمان 10-10-12-12-12-12-12 تا دونه در طول 40-40-48-48-48-48-48 تا دونه در رج كور كردن دونه كم كنین.حالا هر سر شونه رو جداگانه ببافین.2 تا دونه روی خط یقه در رج بعد كور كنین.وقتی بافت 49-59-61-63-65-67-69 سانت شد(با بافت پشت تنظیم كنین) در رج كور كردن دونه ها رو كور كنین همزمان كه 7-7-7-7-12-12-12 تادونه در نقشه كم می كنین

طرز بافت آستین راست
56-58-60-62-64-66-68 دونه روی میل معمولی سایز 5/3 سربندازین و 4رج ركن ببافین وبا كسباف یهزیر یه رو ادامه بدین تا بافتتون 10 سانت بشه.2 رج ركن ببافین همزمان دوتا دونه در رج اخر اضافه كنین(تعداد دونه ها 58-60-62-64-66-68-70)
میل رو باسایز 4 عوض كنینوبه بافت نقشه به ترتیب زیر ادامه بدین:M2 روی 5-6-7-8-9-10-11 دونه اول،M3 دوبار،M5 ، M3 دوبار، M2 روی 5-6-7-8-9-10-11 دونه اخر.به بافت مدل ادامه بدین همزمان وقتی بافتتون 13-12-13-12-12-14-13 سانت رسید سروته رج یه دونه اضافه كنین وكما فی السابق اونا رو توی نقشه M2  جابدین.دونه اضافه كردن رو هر 2-5/2-2-2-2-5/1-5/1 سانت  تكرار كنین ودر كل 14-15-16-17-18-19-20 بار اضافه كردن داشته باشین.(تعداد دونه ها 86-90-94-98-102-106-110 )
وقتی بافت 45-50-50-49-49-48-48 سانت شد 3 تا دونه ابتدا وانتهای رج كور كنین.سپس در ابتدای هر رج 2تا دونه 2-4-6-7-9-10-12 بار و ادونه 12-10-8-8-6-6-4 بار كور كنین.(48 تا دونه روی میل می مونه برای همه سایزها)
در اینجا بافت 55-60-60-60-60-60-60 سانت شده.
از این به بعد اندازه ها رو از اینجا محاسبه كنین.
دونه های باقیمونده رو با مدل ادامه بدینتا بافتتون 12-14-13-15-17-18-19 سانت  بشه حالا سمت راست بافت رو در ابتدای هر رج در روی كار به ترتیب زیر كور كنین:
24 تا دونه یه بار،(همزمان 7 تا دونه در طول رج كم كنین)،3 تا دونه دوبار.
3 رج بدون كم كردن ببافین.1 دونه رج بعد كور كنین.حالا برای همه سایزها 17 تا دونه دارین.
به بافت ادامه بدین تا 19-21-22-24-26-27-28 سانت.
حالا همزمان كه 4 تا دونه در طول نقشه كم می كنین مطابق با رج كور كردن عمل كنین.الان آستین 74-81-82-84-86-87-88 سانت شده.

بافت آستین چپ
مشابه آستین راست با این تفاوت كه كور كردنهای بالای بافت در جهت مخالف انجام می شود.بطور مثال ابتدای هر رج در پشت كار(نه روی كار)

تكمیل
سرشونه ها رو بدوزین.و كلیه درزهای پهلو و استین رو دوخته استین رو بدنه وصل كنین.

بافت كشباف یقه
94-94-108-108-108-108-108 تادونه ا زدور یقه با میل سایز5/3 بگیرین.4 رج ركن ببافین.همزمان در رج اخر 22-22-26-26-26-26-26 تا دونه در طول رج اضافه كنین(تعداد دونه ها 116-116-134-134-134-134-134).به كشباف یه زیر یه رو ادامه بدین.وقتی كشباف 8 سانت شد دو رج ركن ببافین وكور كنین .سپس كشباف رو تا كنین و بافتهای ركن رو روی هم بزارین وپس دوزی كنین.

توضیح نقشه
  مربع خالی: روی كار زیر،پشت كار رو
مربع دایره دار:روی كار رو، پشت كار زیر
4 مربع با مثلث خالی روبه بالا:دوتا دونه رو از جلو به سنجاق بگیرین،2 زیر، 2تا دونه سنجاق به زیر
4 مربع با مثلث خالی روبه پایین:دوتا دونه رو از پشت به سنجاق بگیرین،2 زیر، 2تا دونه سنجاق به زیر
6 مربع با مثلث پر روبه بالا: 3تا دونه رو از جلو به سنجاق بگیرین،3 زیر، 3تا دونه سنجاق به زیر
6 مربع با مثلث پر روبه پایین:  3تا دونه رو از پشت به سنجاق بگیرین،3 زیر، 3تا دونه سنجاق به زیر
0

ارسال نظر
عدد "هفت" را وارد كنيد

  • اگر نظری غیر مرتبط با این مطلب دارید ، در قسمت تماس با ما ارسال کنید.
  • نظرات حاوی (تبلیغاتی و توهین به سایر افراد) نمایش داده نخواهد شد.

تاكنون 2 نظر ارسال شده است
  • ستاره : سلام لطفا پلیور با مدلهای یقه مختلف معرفی کند-ممنون
    جواب : با تشکر . حتما در آینده ای نزدیک اقدام می شود .
  • زهره : سلام سایت بسیارخوبی دارین ازشمامتشکرم لطفاطریقه درست کردن حلقه است رااموزش دهید