مرا به خاطر بسپارفراموشی کلمه عبور

... نسخه نهایی پورتال به زودی با سرور اختصاصی ....

فروشگاه نیازمندی ها شبکه اجتماعی

گروه ها :: خياطي و بافتني
فروش آنلاینفروشگاه آرتاکاوا


کلاه بافتنی :: آموزش بافت کلاه ملوانی

آموزش بافت کلاه ملوانی
این کلاه برای ۶ تا سایز (نوزاد۳، ۶ ماه،۱۲ ماه،۲ سال،۴ سال،۵ ۶ سال )هست که با اولین سایز طرز بافت شرح داده میشه وبرای بقیه سایزها داخل پرانتز آورده می شود.

نکته:
خیلی مهمه که با میل ۲۲ دونه سربندازی و۲۸ رج ببافی(بافت ساده با نخ رنگ اصلی کلاه) به یه مربع ۱۰*۱۰ برسی.اگه نختون این مشخصات رو نداره سایز میل رو کم یا زیاد کنید تا به این اندازه برسید.

مراحل بافت کلاه ملوان:
با میل کوچکتر(عموما برای کشباف از میل سایز کمتر استفاده میکنند تا تنگتر و شکیلتر بشه) و نخ رنگ مربوط به کشباف ۷۳ (۷۹, ۸۳, ۹۳, ۱۰۱, ۱۰۵) دونه سر بندازید و۷ رج کشباف یکی از زیر یکی از رو ببافید.

رج ۸: ۴ (۷, ۴, ۹, ۵, تا دونه کشباف،یه دونه اضافه کنید،(۶ (۶, ۴, ۵, ۷, ۶) تا دونه کشباف،یه دونه اضافه) رو۱۱ (۱۱, ۱۹, ۱۵, ۱۳, ۱۵) بار تکرار کنید،سپس۳ (۶, ۳, ۹, ۵, ۷) دونه کشباف ببافید.

رج نهم(روی کار):همه از زیر

رج ۱۰:همه از رو

رج۱۱:یکی از زیر،(یه دونه اضافه،۱۳ (۱۴, ۱۶, ۱۷, ۱۸, ۱۹) تادونه از زیر،یه دونه اضافه،یه دونه از زیر) اینکارو ۶ بار تکرار کنید.تعداد دونه ها۹۷ (۱۰۳, ۱۱۵, ۱۲۱, ۱۲۷, ۱۳۳) میشه.

رج۱۲ ۱۶: همه رو ساده ببافید.

رج۱۷:یکی از زیر،(یه دونه اضافه،۱۵ (۱۶, ۱۸, ۱۹, ۲۰, ۲۱) تا دونه از زیر،یه دونه اضافه،یه دونه از زیر) اینکارو ۶ بار تکرار کنید.

رج۱۸ ۲۲:همه رو ساده ببافید.

رج۲۳:یکی اززیر،(دوتا یکی، ۱۳ (۱۴, ۱۶, ۱۷, ۱۸, ۱۹) تا دونه از زیر،ssk ،یه دونه از زیر) اینکارو ۶ بار تکرار کنید.تعداد دونه ها۹۷ (۱۰۳, ۱۱۵, ۱۲۱, ۱۲۷, ۱۳۳) تا میشه

رج۲۴ ۲۶: همه رو ساده ببافید.

رج۲۷:یکی از زیر،(دوتا یکی،۱۱ (۱۲, ۱۴, ۱۵, ۱۶, ۱۷), تا دونه از زیر،ssk یکی از زیر) اینکارو ۶ بار تکرار کنید.تعداد دونه ها۸۵ (۹۱, ۱۰۳, ۱۰۹, ۱۱۵, ۱۲۱) تا میشه.

رج۱۸ ۳۰: همه رو ساده ببافید

رج۳۱:یکی از زیر،(دوتا یکی۹ (۱۰, ۱۲, ۱۳, ۱۴, ۱۵), تا دونه از زیر،ssk ،یکی از زیر) اینکارو ۶ بار تکرار کنید.تعداد دونه ها ۷۳ (۷۹, ۹۱, ۹۷, ۱۰۳, ۱۰۹) تا میشه.

رج۳۲ ۳۴: همه رو ساده ببافید

فقط برای سایزهای ۱ ۲ سال،۳ ۴ سال،۵ ۶ سال:

رج۳۵:یکی از زیر،(دوتا یکی،۱۱ (۱۲, ۱۳) تا دونه از زیر،ssk ، یکی از زیر) اینکارو ۶ بار تکرار کنید.تعداد دونه ها ۸۵ (۹۱, ۹۷) تا میشه.

رج۳۶ ۳۸: همه رو ساده ببافید

فقط برای سایز۵، ۶ سال:

رج۳۹:یکی از زیر،(دوتا یکی،۱۱ تا دونه از زیر،ssk،یکی از زیر) اینکارو ۶ بار تکرار کنید.تعداد دونه ها ۸۵ تا میشه.

رج۴۰ ۴۲: همه رو ساده ببافید.

برای هر ۶ تا سایز که البته رجهای ۳۵ (۳۵, ۳۵, ۳۹, ۳۹, ۴۳) آن ها میشه:

یکی از زیر،(دوتا یکی،۷ (۸, ۱۰, ۹, ۱۰, ۹), تا دونه از زیر،ssk ،یکی از زیر) ) اینکارو ۶ بار تکرار کنید.تعداد دونه ها– ۶۱ (۶۷, ۷۹, ۷۳, ۷۹, ۷۳) تا میشه..

رج ۳۶ (۳۶, ۳۶, ۴۰, ۴۰, ۴۴) وهمه رجهای پشت کار:همه از رو

رج۳۷ (۳۷, ۳۷, ۴۱, ۴۱, ۴۵): یکی از زیر،(دوتا یکی،۵ (۶, ۸, ۷, ۸, ۷), تا دونه از زیر،ssk،یکی از زیر) اینکارو ۶ بار تکرار کنید.تعداد دونه ها۴۹ (۵۵, ۶۷, ۶۱, ۶۷, ۶۱) تا میشه.

رج۳۹ (۳۹, ۳۹, ۴۳, ۴۳, ۴۷): یکی از زیر،(دوتایکی،۳ (۴, ۶, ۵, ۶, ۵), تا دونه از زیر، ssk، یکی از زیر) اینکارو ۶ بار تکرار کنید.تعداد دونه ۳۷ (۴۳, ۵۵, ۴۹, ۵۵, ۴۹) تا میشه.

رج۴۱ (۴۱, ۴۱, ۴۵, ۴۵, ۴۹): یکی از زیر،(دوتا یکی،۱ (۲, ۴, ۳, ۴, ۳) تا دونه از زیر،ssk،یکی از زیر) ۶ بار تکرار کنید.تعداد دونه ۲۵ (۳۱, ۴۳, ۳۷, ۴۳, ۳۷) تا میشه.

رج۴۲ (۴۲, ۴۲, ۴۶, ۴۶, ۵۰):همه از رو

برای سایزهای۳، ۶ ماه،۶ ۱۲ماه،۱، ۲ سال،۳، ۴سال،۵ ،۶سال

رج۴۳ (۴۳, ۴۷, ۴۷, ۵۱): یکی از زیر(دوتا یکی،۰ (۲, ۱, ۲, ۱), تا دونه از زیر، ssk ، یکی از زیر) ) اینکارو ۶ بار تکرار کنید.تعداد دونه ۱۹ (۳۱, ۲۵, ۳۱, ۲۵) تا میشه.

رج۴۴ (۴۴, ۴۸, ۴۸, ۵۲):همه از رو

سایز۶ ۱۲ماه،سایز۳ ۴ سال:

رج۴۵ (۴۹):یکی از زیر،(دوتایکی،ssk،یکی از زیر) اینکارو ۶ بار تکرار کنید.تعداد دونه ۱۹ (۱۹) تا میشه.

رج۴۶ (۵۰):همه از رو

همه ۶ سایز رج(۴۳ (۴۵, ۴۷, ۴۹, ۵۱, ۵۳:یکی از زیر،(دوتا یکی) اینکارو۱۲ (۹, ۹, ۱۲, ۹, ۱۲) بار تکرار کنید.تعداد دونه ها۱۳ (۱۰, ۱۰, ۱۳, ۱۰, ۱۳) تامیشه.

رج۴۴ (۴۶, ۴۸, ۵۰, ۵۲, ۵۴): ۱ (۰, ۰, ۱, ۰, ۱), تا دونه از رو، دوتایکی از رو(دوتایکیهای قبلی همه از زیر بود)، اینکارو ۶ (۵, ۵, ۶, ۵, ۶) بار تکرار کنید.تعداد دونه ۷ (۵, ۵, ۷, ۵, ۷) تامیشه.

نخ رو به طول۵/۴۵ سانت می برین.نخ رو از دون های باقیمانده رد میکنیدو سفت میکشید و محکم می بندید و بعد درزها رو بدوزید.
کاربر گرامی به دلیل افزایش بهنای باند و هزینه ی زیادی که متحمل شده ایم تا این پرتال بروز شود خواهشمندیم مبلغ 1000 تومان در قسمت افزایش اعتبار واریز کنید . حتما باید عضو باشید در قسمت منوی سایت   افزایش اعتبار ... ممنون از همه شما . نمی خواهیم این پرتال بسته شود. 
اختصاصی از : گروه پرتال آموزشی آرتاکاوا
www.Artakava.com
5

ارسال نظر
عدد "هفت" را وارد كنيد

 • اگر نظری غیر مرتبط با این مطلب دارید ، در قسمت تماس با ما ارسال کنید.
 • نظرات حاوی (تبلیغاتی و توهین به سایر افراد) نمایش داده نخواهد شد.

تاكنون 9 نظر ارسال شده است
 • الهه : محشری شما . ممنونم از این همه پشتکار ... سایتتونو با اجازه به دوستام معرفی کردم . مرسیییییییییییییییییییییییییی
 • tasnim : با عرض سلام و خسته نباشید.خیلی دوست دارم این کلاه رو ببافم. توضیحاتتون کامله فقط&nbspssk رو نفهمیدم.ممنون میشم بگید.با تشکر
 • tasnim : با عرض سلام و خسته نباشید.خیلی دوست دارم این کلاه رو ببافم. توضیحاتتون کامله فقط&nbspssk رو نفهمیدم.ممنون میشم بگید.با تشکر
 • tasnim : مفهوم ssk رو برام توضیح نمی دید؟؟؟؟؟
  جواب : کاربر عزیز لطفا قسمت اصطلاحات بافتنی را بخوانید در گروه بافتنی . با تشکر
 • tasnim : مفهوم ssk رو برام توضیح نمی دید؟؟؟؟؟
 • tasnim : مفهوم ssk رو برام توضیح نمی دید؟؟؟؟؟
  جواب : کاربر عزیز لطفا قسمت اصطلاحات بافتنی را بخوانید در گروه بافتنی . با تشکر
 • tasnim : مفهوم ssk رو برام توضیح نمی دید؟؟؟؟؟
  جواب : کاربر عزیز لطفا قسمت اصطلاحات بافتنی را بخوانید در گروه بافتنی . با تشکر
 • tasnim : مفهوم ssk رو برام توضیح نمی دید؟؟؟؟؟
 • نرگس : <p> <br type"_moz" /> واقعا خوب بو د</p>